Regulament – Cupa Catholica la Volei

User Rating: 0 (0 votes)

REGULAMENT  “CUPA CATHOLICA LA VOLEI “

 

Voleiul este un sport în care două echipe, separate de un fileu înalt, trebuie să treacă mingea pe deasupra acestuia, folosind doar mâinile, cu scopul de a face ca mingea să atingă terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri pentru a trimite mingea către terenul celeilalte echipe. Un punct se câștigă dacă mingea atinge terenul advers sau dacă nu se respectă regula celor trei atingeri.

O echipa de volei este alcătuită din 6 jucători. Se joacă 2 seturi câștigătoare din 3, fiecare set a câte 25 de puncte; în caz de egalitate la scorul 24 – 24 se continuă setul până în momentul în care una din cele două echipe obține o diferență de 2 puncte (29 – 27, 31 – 29 etc). În cazul în care este nevoie de jucarea ultimului set pentru desemnarea câștigătorului, acesta se joacă până la 15 (sau până la o diferență de două puncte).

Locul participanților

Jucătorii care nu sunt în joc trebuie ori să fie așezați pe banca pentru rezerve a echipei lor ori să fie în zona lor de încălzire. Antrenorul și ceilalți membri ai echipei trebuie să stea pe bancă, dar pot să o părăsească pentru un timp.

Băncile pentru rezerve sunt situate de o parte și de alta a mesei scorerului, în afara zonei libere.

Numai membrilor echipei le este permis să stea pe bancă în timpul meciului și să participe la încălzirea la fileu. Jucătorii care nu sunt în joc se pot încălzi fără mingi astfel:

 • în timpul jocului în zona de încălzire;
 • în cursul timpilor de odihnă și a timpilor tehnici în zona liberă situată în spatele propriului teren de joc.
 • În timpul pauzei dintre seturi jucătorii pot utiliza mingile (dar nu cele de joc) pentru încălzire în zona lor liberă.

Echipament

Echipamentul jucătorului se compune dintr-un tricou, un șort, șosete și pantofi de sport. Culoarea și designul tricourilor, șorturilor și șosetelor întregii echipe trebuie să fie uniforme (cu exceptia Libero-ului). Echipamentul trebuie să fie curat.

Căpitanul echipei este identificat grație unei barete de 8 x 2 cm, plasată pe tricou sub numărul de pe piept.

Obiecte interzise

Este interzis să fie purtate obiecte care pot să provoace accidentări sau să ofere un avantaj artificial jucătorului.

Jucătorii pot să poarte ochelari sau lentile de contact pe propria răspundere.

 

Liderii echipelor

Căpitanul echipei și antrenorul poartă împreună răspunderea pentru conduita și disciplina tuturor membrilor echipei lor.

 

Căpitanul

Înaintea meciului, căpitanul echipei semnează foaia de arbitraj și reprezintă echipa la tragerea la sorți.

În timpul meciului, căpitanul echipei acționează în calitate de căpitan în joc atât timp cât el se află pe teren. Când căpitanul echipei nu se află pe teren, antrenorul sau căpitanul însuși trebuie să desemneze un alt jucător din teren (cu exceptia Libero-ului) care va prelua funcția de căpitan în joc. Acest căpitan în joc își păstrează responsabilitățile până când este înlocuit, căpitanul echipei revine pe teren sau setul se încheie.

Căpitanul în joc este singurul autorizat să se adreseze arbitrilor. Poate face acest lucru numai când mingea este afară din joc, pentru:

 • a cere o explicație privind aplicarea sau interpretarea regulilor și, de asemenea, pentru a face cunoscute cererile sau întrebările coechipierilor. În cazul în care explicația arbitrului principal nu îl satisface, căpitanul în joc trebuie imediat să-și exprime dezacordul. Astfel, căpitanul își poate rezerva dreptul să înregistreze la sfârșitul meciului o reclamație oficială pe foaia de arbitaj;
 • a cere:
  • autorizarea schimbării unor părți sau a întregului echipament,
  • permisiunea să se verifice poziția echipelor;
  • controlul suprafeței de joc, fileului, mingilor etc.;
 • a cere timpi de odihnă și înlocuiri de jucători.

La sfârșitul meciului, căpitanul de echipă:

 • mulțumește arbitrilor și semnează foaia de arbitraj pentru a confirma rezultatul;
 • dacă el (sau căpitanul în joc care l-a înlocuit) și-a exprimat în prealabil un dezacord față de decizia primului arbitru, acel dezacord poate fi reconfirmat și înregistrat la sfârșitul meciului pe foaia de arbitraj ca o reclamație oficială cu privire la aplicarea sau interpretarea de către arbitri a regulilor de joc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctarea

O echipa câștigă un punct:

 • dacă reușește să facă mingea să cadă în terenul advers, pe tușă sau înăutrul terenului
 • dacă echipa adversă comite o greșeală;
 • dacă echipa adversă este sancționată cu penalizare.

Greșeală

O echipă comite o greșeală de joc dacă execută o acțiune contrară regulilor de joc. Arbitrii judecă greșelile și determină penalizările conform prezentelor reguli:

 • dacă două sau mai multe greșeli sunt comise succesiv, numai prima dintre ele este luată în calcul.
 • dacă două sau mai multe greșeli sunt comise simultan de adversari, este socotită DUBLĂ GREȘEALĂ și faza de joc este rejucată.

Consecințele câștigării unei faze de joc

Faza de joc începe în momentul loviturii de serviciu și se termină când mingea este afară din joc.

Dacă echipa la serviciu câștigă faza de joc, ea câștigă un punct și va servi în continuare. Dacă echipa la primire câștigă faza de joc, ea câștigă un punct și dreptul de a servi.

Pentru a câștiga un set

Un set (cu excepția celui decisiv – al 5-lea) este câștigat de echipa care obține prima 25 puncte cu un avans minim de două puncte față de cealaltă echipă. În caz de egalitate la scorul de 24 – 24, jocul continuă până când este realizată o diferență de două puncte (26 – 24, 37-35, …)

Meciul este câștigat de echipa care obține trei seturi

În cazul unei egalități la seturi de 1 -1, setul decisiv (al 5 – lea) este jucat până la punctul 15, cu o diferență minimă de două puncte între cele două echipe.

Forfait și echipă incompletă

Dacă o echipă refuză să joace după ce a fost solicitată să o facă, ea este declarată forfait și pierde meciul cu rezultatul 0 -2 și 0 – 25 pentru fiecare set.

O echipă care, fără justificări valabile, nu se prezintă la timp pe terenul de joc, este declarată forfait cu același rezultat ca cel menționat la regulă.

O echipă declarată incompletă pentru un set sau pentru meci pierde setul sau meciul. Echipei adverse i se atribuie punctele sau punctele și seturile necesare pentru a câștigă setul sau meciul. Echipa incompletă păstrează punctele și seturile câștigate.

Înaintea meciului, primul arbitru efectuează o tragere la sorți pentru a decide asupra primului serviciu și a terenurilor de joc în primul set.

Dacă trebuie să fie jucat un set decisiv (al 5-lea), se procedează la o nouă tragere la sorți. Tragerea la sorți se efectuează în prezența celor doi căpitani ai echipelor.

Câștigătorul tragerii la sorți alege:

 • dreptul de a servi sau de a primi serviciul,
 • partea terenului de joc în care va juca în primul set.

Cel care a pierdut obține alternativa rămasă.

 

 

În cazul încălzirilor consecutive, echipa care a câștigat serviciul dispune prima de fileu

 

Formația de start a echipei

Trebuie să fie permanent șase sportivi în joc pentru fiecare echipă.

Formația de start a echipei indică ordinea la rotație a jucătorilor pe teren. Această ordine trebuie menținută pe toată durata setului.

Înainte de începutul fiecărui set, antrenorul trebuie să prezinte formația de start a echipei sale pe o fișă de poziție. Această fișă, corect completată și semnată, este înmânată celui de-al doilea arbitru sau scorerului.

Jucătorii care nu fac parte din formația de start sunt jucători de rezervă în acel set (cu excepția Libero-ului).

După ce fișa de poziție a fost înmânată celui de-al doilea arbitru sau scorerului, nu mai poate fi autorizată nici o modificare a formației fără o înlocuire regulamentară.

Diferențele între poziția jucătorilor din teren și cei aflați înscriși în fișa cu poziția inițială a echipei trebuie corectate astfel:

 • dacă este constatată o diferență între fișa de poziție și formația jucătorilor prezenți pe teren înaintea începerii setului, pozițiile jucătorilor trebuie să fie corectate conform cu cele din fișa de poziție. Nici o penalizare nu va fi aplicată.
 • în mod similar, dacă unul sau mai mulți jucători prezenți pe teren nu este (sunt) înscris (înscriși) pe fișa de poziție, formația de pe teren trebuie corectată înaintea începerii setului conform fișei de poziție. Nici o penalizare nu va fi aplicată.
 • totuși, dacă antrenorul dorește să mențină pe teren acel (acei) jucător (i) neînscris (neînscriși) pe fișă, el va trebui să ceară înlocuirea (înlocuirile) regulamentară (e) care va (vor) fi înregistrată (e) pe foaia de arbitraj.

Poziții

În momentul când mingea este lovită de jucătorul la serviciu, fiecare echipă așezată conform cu ordinea la rotație trebuie să fie plasată în interiorul propriului său teren de joc (cu excepția jucătorului la serviciu).

Pozițiile jucătorilor sunt numerotate după cum urmează :

 • cei trei jucători plasați de-a lungul fileului sunt jucătorii din linia întâi și ocupă pozițiile 4 (în față – stânga), 3 (în față – centru) și 2 (în față – dreapta).
 • ceilalți trei sunt jucători din linia a doua și ocupă pozițiile 5 (în spate – stânga), 6 (în spate – centru) și 1 (în spate – dreapta).

Poziții relative între jucători:

 • fiecare jucător din linia a doua trebuie să fie plasat mai departe de fileu decât corespondentul său din linia întâi;
 • jucătorii din linia întâi și, respectiv, jucătorii din linia a doua trebuie să fie poziționați lateral în ordinea indicată de Regula 7.4.1;

Pozițiile jucătorilor sunt determinate și controlate prin pozițiile picioarelor lor în contact cu solul, după cum urmează:

 • fiecare jucător din linia întâi trebuie să aibă cel puțin o parte a piciorului mai aproape de linia de centru decât picioarele jucătorului din linia a doua corespondent;
 • fiecare jucător din partea dreaptă (stângă) trebuie să aibă cel puțin o parte a piciorului mai aproape de linia laterală din dreapta (stânga) decât picioarele jucătorului din centrul liniei sale;
 • după ce mingea a fost servită, jucătorii pot să se deplaseze și să ocupe orice poziție în propriul lor teren de joc și în zona liberă;

Greșeală de poziție

O echipă comite o greșeală de poziție dacă un jucător nu ocupă poziția sa corectă în momentul când mingea este lovită de jucătorul la serviciu.

Dacă jucătorul la serviciu comite o greșeală de serviciu în momentul lovirii mingii, greșeala sa este considerată ca fiind prima în raport cu o greșeală de poziție.

Dacă, după lovirea mingii, serviciul devine greșit, atunci greșeala de poziție este prima care va fi luată în calcul.

O greșeală de poziție antrenează următoarele consecințe:

 • echipa este sancționată cu pierderea fazei de joc;
 • pozițiile jucătorilor sunt corectate.

 

Minge în joc

Mingea este în joc începând cu momentul loviturii de serviciu care a fost autorizată de primul arbitru.

Minge afară din joc

Mingea devine afară din joc începând cu momentul când este comisă o greșeală semnalată prin fluier de unul din arbitri; în absența unei greșeli, începând cu momentul semnalării prin fluier.

Minge ”în teren”

Mingea este “în teren” când ea atinge solul terenului de joc, inclusiv liniile de delimitare.

Minge “afară”

Mingea este afară când:

 • partea din mingea care atinge solul este complet în afara liniilor de delimitare;
 • ea atinge un obiect din afara terenului de joc, plafonul sau o persoană din afara jocului;
 • ea atinge antenele, cablul, sforile, stâlpii sau fileul însuși în exteriorul benzilor laterale;
 • traversează planul vertical al fileului, fie parțial, fie prin afara spațiului de trecere, cu -excepția cazurilor din Regula 10.1.2;
 • traversează complet spațiul inferior.

 

Jocul cu mingea

Fiecare echipă trebuie să joace în interiorul suprafeței și spațiului de joc proprii. Mingea poate, totuși, să fie recuperată și retrimisă în joc din afara zonei libere

Lovituri ale echipei

Orice contact al mingii cu un sportiv aflat în joc constituie lovitură a echipei.

Pentru a retrimite mingea fiecare echipă are dreptul la maximum trei lovituri . Dacă sunt utilizate mai mult de trei lovituri, echipa comite greșeala celor “patru lovituri”.

Contacte consecutive

Unui jucator i se permite sa atinga mingea de doua ori atunci cand face blocaj

Contacte simultane

Doi sau trei jucători pot să atingă mingea în același timp.

Când doi (trei) coechipieri ating mingea simultan, sunt numărate două (trei) lovituri (cu excepția blocajului). Dacă ei încearcă să joace mingea, dar numai unul dintre jucători o atinge, este numărată o singură lovitură. O ciocnire între jucători nu constituie o greșeală. Când doi adversari ating mingea simultan deasupra fileului și mingea rămâne în joc, echipa care recepționează mingea are dreptul la alte trei noi lovituri. Dacă o astfel de minge cade “afară” din teren, greșeala este a echipei plasate de cealaltă parte a fileului.

În cazul în care contactul simultan între doi adversari provoacă o minge „ținută”, aceasta este socotită o “dublă greșeală” și faza este rejucată.

Lovitură ajustată

În interiorul suprafeței de joc, jucătorului nu-i este permis să se sprijine pe un coechipier sau pe orice structură/obiect cu scopul de a juca mingea. Totuși, jucătorul care este pe punctul de a comite o greșeală (atingerea fileului sau depășirea liniei de centru etc.) poate fi oprit sau tras înapoi de un coechipier.

Caracteristici ale loviturii

Mingea poate să atingă oricare parte a corpului. Mingea trebuie să fie lovită, ea nu trebuie să fie ținută și/sau aruncată. Mingea poate să ricoșeze în orice direcție. Mingea poate să atingă mai multe părți ale corpului, cu singura condiție ca aceste contacte să aibă loc simultan.

Excepții:

La blocaj, contactele consecutive pot fi realizate de unul sau mai mulți jucători, cu condiția ca aceste contacte să aibă loc în cursul aceleiași acțiuni.

La prima lovitură a echipei (Regulile 10.1 și 15.4.1), mingea poate să atingă consecutiv mai multe părți ale corpului, cu condiția ca aceste contacte să aibă loc în cursul aceleiași acțiuni.

Greșeli în jocul cu mingea

Patru lovituri: o echipă lovește mingea de patru ori înainte de a o retrimite.

Lovitura ajutată: un jucător se sprijină pe un coechipier sau pe orice structură/obiect în interiorul suprafeței de joc cu scopul de a juca mingea.

Ținută: un jucător nu lovește corect mingea, care este ținută și/sau aruncată.

Dublu contact: un jucător lovește mingea de două ori succesiv sau mingea atinge succesiv mai multe părți ale corpului său.

Minge care trece pe deasupra fileului

Mingea trimisă către terenul advers trebuie să treacă pe deasupra fileului prin interiorul spațiului de trecere. Spațiul de trecere este partea din planul vertical al fileului limitată:

 • dedesubt – de marginea superioară a fileului;
 • pe margini – de antene și prelungirea lor imaginară;
 • deasupra – de plafon.

Mingea care a depășit planul fileului în direcția zonei libere a terenului advers total sau parțial prin spațiul exterior poate fi readusă în cadrul loviturilor regulamentare ale echipei cu condiția ca:

 • terenul advers să nu fie atins de jucător;
 • mingea, când este trimisă înapoi, trebuie să depășească planul fileului din nou total sau parțial prin spațiul exterior și de aceeași parte a terenului.

Echipa adversă nu are dreptul să se opună acestei acțiuni.

Minge care atinge fileul

Mingea poate să atingă fileul în timpul depășirii acestuia.

Minge în fileu

O minge trimisă în fileu poate fi reluată în cadrul celor trei lovituri ale echipei.

Dacă mingea rupe ochiurile fileului sau îl răsucește, faza de joc este anulată și rejucată.

Jucător la fileu

Trecere pe deasupra fileului

La blocaj, jucătorul are voie să atingă mingea pe deasupra fileului în spațiul de joc advers cu condiția ca el să nu incomodeze jocul adversarului, înaintea sau în timpul loviturii de atac a acestuia.

După lovitura de atac, jucătorul are voie să treacă mâna pe deasupra fileului în spațiul de joc advers cu condiția ca atingerea mingii să fi avut loc în propriul spațiu de joc.

Pătrundere pe sub fileu

Este permisă pătrunderea în spațiul advers pe sub fileu, cu condiția ca aceasta să nu împiedice jocul adversarului.

Pătrunderea în terenul advers, pe deasupra liniei de centru:

Este permis să fie atins terenul de joc advers cu laba piciorului (picioarelor) sau cu palma (palmele), cu condiția ca cel puțin o parte a labei piciorului (picioarelor) sau a palmei (palmelor) să rămână în contact cu linia (ori să fie deasupra liniei) de centru.

Este interzis să fie atins terenul de joc advers cu oricare altă parte a corpului.

Un jucător poate să pătrundă în terenul de joc advers după ce mingea a devenit afară din joc.

Un jucător poate să pătrundă în zona liberă a terenului advers, cu condiția să nu împiedice jocul adversarului.

Contact cu fileul

Contactul cu fileul nu constituie o greșeală, cu excepția cazului în care jucătorul care îl atinge se află în timpul acțiunii de jucare a mingii sau dacă această atingere deranjează jocul.

Unele acțiuni de jucare a mingii pot include acțiuni care nu presupun lovirea mingii.

După ce jucătorul a lovit mingea, acesta poate atinge stâlpii, cablul, sforile și orice alt obiect din afara lungimii totale a fileului, cu condiția ca această acțiune să nu aibă vreo influență asupra jocului.

Nu este comisă o greșeală atunci când mingea trimisă în fileu provoacă contactul fileului cu un jucător advers.

Contactul jucatorului cu fileul nu este o greșeală, cu exceptia cazului cand aceasta atingere influenteaza derularea jocului. Jucătorii au voie sa atinga stâlpii, cablul, sforile și orice alt obiect dincolo de antene, incluzand chiar si fileul, cu condiția ca aceasta acțiune să nu influenteze derularea jocului.

Greșeli ale jucătorului la fileu

Un jucător atinge mingea sau un adversar în spațiul advers înaintea sau în timpul loviturii de atac a adversarului.

Un jucător pătrunde în spațiul advers pe sub fileu incomodând adversarul.

Un jucător pătrunde în terenul de joc advers.

Un jucător atinge fileul sau antenele în timpul acțiunii de jucare a mingii sau dacă prin această atingere deranjează jocul.

 

Serviciu

Serviciul este actul lansării mingii în joc de către jucătorul din spatele linii de fund a terenului, serviciu nu trebuie trecut in mai mult de 8 secunde după fluieru arbitrului.

Primul serviciu al unui set

Primul serviciu al primului set, ca și primul serviciu al setului decisiv (al 5-lea), este executat de echipa desemnată prin tragere la sorți. Tragerea la sorț se face de către arbitru și capitanii echipelor, ea constă in alegerea alegerea capului sau pajuri de pe moneda aruncată de arbitru. Cine ghicește parte monedei are dreptu să aleagă primu. Căpitanu trebuie să alegă dintre minge și teren.

Celelalte seturi vor fi începute cu serviciul echipei care nu a servit prima în setul anterior.

Ordine la serviciu

Jucătorii trebuie să urmeze ordinea la serviciu indicată în fișa cu poziția inițială.

După primul serviciu al setului, jucătorul la serviciu este determinat după cum urmează:

 • când echipa la serviciu câștigă faza de joc, jucătorul care a efectuat serviciul precedent (sau jucătorul care l-a înlocuit) servește din nou;
 • când echipa la primire câștigă faza de joc, ea obține dreptul să servească și efectuează o rotație înainte de a servi. Serviciul va fi efectuat de jucătorul care trece din poziția 2 (față-dreapta) în poziția 1 (spate-dreapta).

Autorizarea serviciului

Primul arbitru autorizează execuția serviciului după ce a verificat dacă cele două echipe sunt pregătite să joace și dacă jucătorul la serviciu este în posesia mingii.

Execuția serviciului

Mingea trebuie să fie lovită cu palma sau oricare altă parte a brațului după ce a fost lansată pentru a fi servită (deci aruncată în aer sau lăsată să cadă din mână).

O singură lansare a mingii pentru a fi servită este permisă. Trecerea mingii dintr-o mână în alta și lovirea ei de sol ca la baschet este permisă.

În momentul loviturii serviciului sau al desprinderii de la sol pentru un serviciu din săritură, jucătorul la serviciu nu trebuie să atingă terenul de joc (inclusiv linia de fund) sau solul din afara zonei de serviciu.

După ce a lovit mingea, el poate să pășească sau să revină pe sol în afara zonei de serviciu sau în interiorul terenului de joc.

Jucătorul la serviciu trebuie să lovească mingea în decursul a 8 secunde care urmează fluierului arbitrului principal pentru autorizarea serviciului.

Serviciul executat înainte de fluierul arbitrului trebuie să fie anulat și repetat.

Paravan

Jucătorii echipei la serviciu pot să-și împiedice adversarii, printr-un paravan individual sau colectiv, să vadă jucătorul la serviciu sau traiectoria mingii servite.

Un jucător sau un grup de jucători ai echipei la serviciu fac paravan dacă mișcă brațele, sar sau se balansează lateral în timpul executării serviciului sau stau grupați pentru a acoperi traiectoria mingii.

Greșeli în timpul acțiunii de executare a serviciului

Greșeli ale serviciuluiGreșelile următoare au drept consecință o schimbare de serviciu, chiar dacă adversarul este în poziție greșită. Jucătorul la serviciu:

 • încalcă ordinea la serviciu;
 • nu execută serviciul corect.

Greșeli ale serviciului după lovirea mingii[

După ce mingea a fost lovită corect, serviciul devine greșit (cu excepția cazului în care un jucător este în poziție greșită) dacă mingea:

 • atinge un jucător al echipei la serviciu sau nu depășește complet prin spațiul de trecere planul vertical al fileului;
 • aterizează “afară”;
 • mingea trece pe deasupra unui paravan al echipei la serviciu.

Greșelile după executarea serviciului și greșelile de poziție

Dacă jucătorul la serviciu comite o greșeală în timpul executării acestuia (execuție incorectă, ordinea la rotație eronată etc.) și adversarul se află în poziție greșită, greșeala serviciului este cea penalizată.

Dimpotrivă, când execuția serviciului a fost corectă, dar serviciul devine ulterior greșit (ajunge afară, paravan etc.), greșeala de poziție a fost comisă prima și este, deci, penalizată.

Arbitri[

Corp de arbitraj și proceduri

Componență[

Corpul de arbitraj pentru un meci este compus din următorii oficiali:

 • primul arbitru;
 • al doilea arbitru;
 • scorer
 • patru (doi) asistenți de linie.

Plasamentul lor este indicat în Diagrama 10.

Pentru competițiile mondiale și oficiale ale FIVB este obligatoriu să se recurgă la serviciile unui al doilea scorer.

Proceduri

Numai primul arbitru și cel de-al doilea arbitru pot să fluiere în timpull meciului:

 • primul arbitru fluieră pentru a semnaliza autorizarea serviciului care începe o fază de joc;
 • primul și cel de-al doilea arbitru fluieră pentru a semnaliza sfârșitul fazei de joc, cu condiția ca ei să fie siguri că a fost comisă o greșeală și cunosc natura acesteia.

Primul arbitru și cel de-al doilea arbitru pot să fluiere în timp ce mingea este moartă pentru a face cunoscut că ei autorizează sau resping o cerere a unei echipe.

Imediat după ce au fluierat pentru a semnala sfârșitul fazei de joc arbitrii trebuie, utilizând semnalizarea oficială, să procedeze astfel:

 • dacă greșeala este fluierată de primul arbitru , el/ea va indica:
  • echipa care va servi;
  • natura greșelii;
  • jucătorul care a greșit (dacă este necesar).

Cel de-al doilea arbitru repetă semnalizările primului arbitru.

 • dacă greșeala este fluierată de cel de-al doilea arbitru, el/ea va indica:
  • natura greșelii;
  • jucătorul care a greșit (dacă este necesar);
  • apoi va aștepta până când primul arbitru va indica echipa care va servi, după care va repeta semnalizarea acestuia.

În acest caz primul arbitru nu trebuie să mai arate natura greșelii și jucătorul care a greșit, ci numai echipa care va servi.

În cazul unei duble greșeli, amândoi arbitrii vor indica:

  • natura greșelii;
  • jucătorii care au greșit (dacă este necesar);
  • echipa care va servi conform deciziei primului arbitru.

Primul arbitru

Plasament[

Primul arbitru își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare sau așezat pe un scaun – platformă de arbitraj, situat la unul din capetele fileului. Privirea arbitrului trebuie să fie la o înălțime de aproximativ 50 cm deasupra fileului.

Responsabilități[

Înaintea meciului, primul arbitru:

 • inspectează condițiile suprafeței de joc, mingile și celelalte echipamente și instalații;
 • efectuează tragerea la sorți împreună cu căpitanii echipelor;
 • controlează încălzirea oficială a echipelor.

În timpul meciului, numai primul arbitru este autorizat:

 • să avertizeze membrii echipelor;
 • să sancționeze conduitele incorecte și întârzierile de joc;
 • să decidă în privința:
  • greșelilor jucătorului la serviciu și greșelilor de poziție ale echipei la serviciu, inclusiv paravanul;
  • greșelilor în jocul cu mingea;
  • greșelilor comise deasupra fileului și în partea sa superioară;
  • loviturii de atac a jucătorilor din linia a II-a și a Libero-ului;
  • unei lovituri de atac asupra unei mingi aflate în totalitate deasupra marginii superioare a fileului provenite din pasul din degete al unui Libero aflat în zona de atac;
  • mingii care traversează complet spațiul inferior.

La sfârșitul meciului el controlează și semnează foaia de arbitraj.

Al doilea arbitru[

Plasament[

Cel de-al doilea arbitrul își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare, în afara terenului de joc, lângă stâlpul fileului situat pe partea opusă scaunului de arbitraj și cu fața la primul arbitru.

Autoritate[

Cel de-al doilea arbitrul este asistentul primului arbitru, dar el are, de asemenea, propria sferă de competență.

Dacă primul arbitru devine inapt să asigure îndeplinirea atribuțiilor sale, cel de-al doilea arbitru poate să îl înlocuiască pe primul arbitru.

Cel de-al doilea arbitrul poate, de asemenea, dar fără să fluiere, să semnalizeze greșeli care nu intră în competența sa, dar el nu trebuie să insiste asupra lor pe lângă primul arbitru. Cel de-al doilea arbitrul controlează activitatea scorerului.

Cel de-al doilea arbitrul controlează membrii echipelor de pe băncile pentru rezerve și raportează primului arbitru orice conduită incorectă a acestora.

Cel de-al doilea arbitrul controlează jucătorii aflați în zona de încălzire.

Cel de-al doilea arbitrul autorizează întreruperile de joc regulamentare, controlează durata lor și respinge cererile nefondate.

Cel de-al doilea arbitrul controlează numărul timpilor de odihnă și înlocuirilor de care s-a folosit fiecare echipă și semnalează al 2-lea timp de odihnă și a 5-a și a 6-a înlocuire de jucători primului arbitru și antrenorului echipei care le-a cerut.

În cazul accidentării unui jucător, cel de-al doilea arbitru autorizează o înlocuire excepțională sau acordă un timp de recuperare de 3 minute .

Cel de-al doilea arbitru verifică starea podelei, mai ales în zona de atac. El de asemenea verifică, în timpul meciului, dacă mingile îndeplinesc permanent condițiile regulamentare. Cel de-al doilea arbitru supraveghează și controlează conduita incorectă a membrilor echipelor aflați în zona de pedeapsă și o aduce la cunoștința primului arbitru.

Responsabilități

La începutul fiecărui set și la schimbarea terenurilor de joc în setul decisiv (al 5-lea), precum și de fiecare dată când este necesar, cel de-al doilea arbitru verifică dacă pozițiile jucătorilor din teren în momentul respectiv corespund cu cele de pe fișele cu poziția inițială.

În timpul meciului, cel de-al doilea arbitru decide, fluieră și semnalizează:

 • pătrunderea neregulamentară în terenul advers și în spațiul de sub fileu;
 • greșelile de poziție ale echipei la primire;
 • contactul neregulamentar al jucătorului cu fileul, în partea sa inferioară, sau cu antena situată de partea sa de teren;
 • blocajul neregulamentar al jucătorilor din linia a doua sau tentativa de blocaj a Libero-ului;
 • contactul mingii cu un obiect exterior;
 • contactul mingii cu solul când primul arbitru nu poate vedea din poziția sa acel contact.
 • mingea care traverseaza spre terenul de joc advers planul vertical al fileului, total sau parțial prin afara spațiului de trecere sau atinge antena de pe partea sa.

La sfârșitul meciului el semnează foaia de arbitraj.

Scorer[

Plasament[| 

Scorerul execută sarcinile postului său așezat la masa scorerului, pe partea opusă și cu fața la primul arbitru.

Responsabilități

Scorerul ține foaia de arbitraj în conformitate cu regulile, colaborând cu cel de-al doilea arbitru.

Scorerul utilizează o sonerie sau un alt avertizor sonor pentru a transmite arbitrilor diverse informații care țin de responsabilitățile sale.

Înaintea meciului și a setului, scorerul:

 • înscrie datele jocului și ale echipelor inclusiv numele și numărul libero-ului, conformându-se procedurilor în vigoare și obține semnăturile căpitanilor și antrenorilor celor două echipe;
 • înregistrează formația de start a fiecărei echipe pe baza fișelor cu poziția inițială primite.
 • dacă nu primește la timp fișele de poziție, el trebuie să anunțe imediat cel de-al doilea arbitru.

În timpul meciului, scorerul:

 • înregistrează punctele marcate ;
 • controlează ordinea rotației la serviciu și semnalează arbitrilor orice eroare imediat după lovitura serviciului;
 • înregistrează timpii de odihnă și înlocuirile de jucători, controlând numărul lor și informând cel de-al doilea arbitru;
 • anunță arbitrilor orice cerere de întrerupere contrară regulilor (cereri nefondate, înlocuiri neregulamentare etc.);
 • anunță arbitrilor sfârșitul fiecărui set și marcarea celui de-al 8-lea punct în setul decisiv;
 • înregistrează toate sancțiunile;
 • înregistrează toate celelalte evenimente la indicațiile celui de-al doilea arbitru (ex.: înlocuiri excepționale, timpi de recuperare, întreruperi prelungite ale jocului, incidente exterioare jocului etc.)

La sfârșitul meciului, scorerul:

 • înregistrează rezultatul final;
 • în cazul unei reclamații, cu autorizarea prealabilă a primului arbitru, înscrie sau permite căpitanului echipei să înscrie pe foaia de arbitraj o declarație cu privire la incidentul contestat;
 • după ce a semnat el însuși foaia de arbitraj, obține semnăturile căpitanilor de echipa și apoi ale arbitrilor.

Al doilea scorer

Plasament[

Își defășoară activitatea la masă, lângă scorer;

Responsabilități[

Înregistrează substituirile care îl privesc pe Libero.

Ajută la activitățile administrative ale scorerului. Dacă scorerul nu-și mai poate desfășura activitatea el trebuie să-i ia locul.

Înaintea meciului al doilea scorer:

 • pregătește foile pentru înregistrarea substituirii libero-ului;
 • pregătește foaia de arbitraj de rezervă.

În timpul meciului al doilea scorer:

 • înregistrează substituirile liberoului;
 • anunță arbitrilor greșelile de substituire a libero-ului;
 • cronometrează începutul și sfârșitul t.T.O;
 • operează tabela manuală de scor;
 • verifică dacă scorurile de pe tabelele de marcaj concordă;
 • în caz de nevoie completează foaia de arbitraj de rezervă cu toate informațiile și o înmânează scorerului;

La sfârșitul meciului al doilea scorer:

 • semnează foaia pentru înregistrarea sustituirilor libero-ului și o prezintă arbitrilor pentru verificare;
 • semnează foaia de arbitraj

Asistenții de linie[

Plasament[

Dacă se apelează doar la doi asistenți de linie, ei se vor plasa în diagonală, în colțurile terenului situate cel mai aproape de partea dreaptă a fiecărui arbitru și la o distanță de la 1m până la 2 m de colț.

Fiecare din ei controlează atât linia de fund cât și linia laterală situate pe partea sa.

Pentru competițiile mondiale și oficiale ale FIVB este obligatoriu să se recurgă la serviciile a patru asistenți de linie.

Ei stau în picioare, în zona liberă, la o distanță de la 1m până la 3 metri de fiecare colț al terenului de joc, în prelungirea imaginară a liniei pe care o controlează.

Responsabilități

Asistenții de linie execută sarcinile postului lor utilizând un steag (40 x 40 cm) în maniera indicată în Diagrama 12 și semnalizează:

 • mingea “în teren” și “afară”, de fiecare dată când mingea cade aproape de linia (liniile) lor;
 • mingile “afară” atinse în prealabil de echipa care a recepționat mingea,
 • mingea care atinge antena, mingea servită care depășește fileul prin afara spațiului de trecere etc.,
 • dacă oricare dintre jucători (cu excepția jucătorului la serviciu) pășește în momentul loviturii serviciului în exteriorul terenului de joc propriu;
 • greșelile de picior ale jucătorului la serviciu,
 • orice contact cu antena de pe partea sa a unui jucător care participă la o acțiune de joc sau deranjează jocul.
 • mingea care traverseaza planul vertical al fileului prin afara spațiului de trecere sau care atinge antena pe partea sa de teren.

La cererea primului arbitru, un asistent de linie trebuie să repete semnalizarea sa.

Semnalizări oficiale

Semnalizările oficiale ale arbitrilor

 

Arbitrii trebuie să indice cu gestul oficial al mâinii (mâinilor) natura greșelii fluierate sau scopul întreruperii autorizate. Semnalizarea va fi menținută pentru un moment și dacă este executată cu o singură mână aceasta va corespunde părții echipei care a greșit sau care a cerut întreruperea.

Semnalizările cu steagul ale asistenților de linie

Asistenții de linie trebuie să indice cu semnalizarea oficială natura greșelii observate și să o mențină pentru un timp.

 

 

 

*regulametul poate primi mici modificari in functie de teren.

**prima editie se v a disputa pe terenul parohiei Sfanta Tereza. Astfel ca regulamentul va avea mici modificari:

 1. Din cauza aflării copacilor pe marginea terenului, exista cateva schimbari:
 2. Daca copacul, crengile copacilor de pe margine terenului, serva se va repeta de 2 ori, daca se va atinge copacul si adoua oara punctul va fi acordat echipei arverse.
 3. Daca copacul, crengile etc. vor fi atinse de minge in timpul jocului, inafara servei, punctul va fi acordat echipe arverse.
 4. Daca mingea este pe cale sa depasesca spatiul in care se afla terenul de joc (curtea Bisericii), la dezia albitrului se va relua jocul cu punct pentru o echipa sau repetarea punctului.
 • Nu se va accepta reclamatii din partea echipelor pentru acest subiect
 • Nu se va lua in calcul o contestatie a echipelor pentru acest subiect
 • Arbitri decid daca vor da acest punct echipei.

 

 1. La acest turneu nu sunt acceptate injurii la adresa arbitrului, jucătorilor arversi, asupra coechipierilor sau altor persoane care nu sunt implicate in joc
 • Daca un jucator va avea un comportament neadecvat (avand injurii, cuvinte vulgare etc), acesta va fi sanctionat, la adoua abatere acesta va fi scos de pe teren si nu va putea fi inlocuit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

FOTBAL&FOTBAL